Event

„Umowy CETA i NAFTA otwierają kanadyjski i amerykański rynek” – audycja z Łukaszem Karpiesiukiem w radiowej Jedynce

Jakie możliwość daje umowa handlowa CETA w połączeniu z umową NAFTA przy wejściu na rynek Kanady i USA?

CETA jest wielkim wyjątkiem w obecnym świecie, jest to najdalej idąca umowa o wolnym handlu i w połączeniu z umową o wolnym handlu NAFTA – zawartą między USA, Kanadą i Meksykiem, daje dodatkowe możliwości polskim przedsiębiorcom wejścia na amerykański rynek – podkreśla ekspert Łukasz Karpiesiuk, Partner w SSW Pragmatic Solutions.

Zapraszamy do odsłuchania audycji w radiowej Jedynce: link.

Wróć do