Tylko co czwarta firma gotowa na RODO – artykuł w aleBank.pl

Komentarze eksperckie dr Joanny Tomaszewskiej w artykule Tylko co czwarta firma gotowa na RODO opublikowanym w aleBank.pl. Według najnowszych badań, zaledwie 28% firm spełnia wymogi związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Trudnością dla przedsiębiorców jest to, że to po ich stronie leży obecnie ocena ryzyka przetwarzania danych i dokonanie samodzielnie oceny, jakie działania powinni podjąć, by te dane zabezpieczyć. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca znając swój biznes, jego charakter, kontekst, zasięg, lokalizację, rodzaj przetwarzanych danych osobowych powinien dobrać odpowiednie środki zabezpieczeń, wprowadzić odpowiednie procedury czy procesy zarządzania ochroną danych – podkreśla dr Joanna Tomaszewska.

Całość artykułu dostępna tutaj: LINK

Wróć do