TSUE korzystnie o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT – komentarz Roberta Jaszczuka w artykule Prawo.pl

Wyrok w TSUE w sprawie C‑333/20 z 7 kwietnia 2022 r. jest niezwykle istotny dla  podatników korzystających w krajach UE z usług spółek zależnych.

Nasz ekspert, Robert Jaszczuk tak komentuje ten wyrok dla Prawo.pl:

Wyrok wprowadza dosyć liberalne rozumienie pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności i jest zasadniczo korzystny dla podatników. Warto jednak mieć na uwadze, że TSUE operuje zwrotami, które mogą być różnie interpretowane przez polskie organy podatkowe. (…) Wyrok niewątpliwie będzie też stanowił kolejny argument w sporach z organami podatkowymi, które w dalszym ciągu prezentują stosunkowo restrykcyjne podejście do tego zagadnienia.

Więcej szczegółów w artkule na Prawo.pl: LINK

Wróć do