TK wyznaczył termin rozpatrzenia ustawy znoszącej tzw. limit 30-krotności podstawy składek na ZUS

10 lipca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny obradujący w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znoszącej tzw. limit 30-krotności podstawy składek na ZUS.

Przypomnijmy, zniesienie powyższego limitu będzie skutkowało dla pracodawców istotnym wzrostem kosztów zatrudnienia najlepiej zarabiających pracowników, a dla samych pracowników – zmniejszeniem wynagrodzenia netto. O szczegółach informowaliśmy we wcześniejszych alertach do pobrania w formie pdf poniżej.

Jeżeli TK orzeknie, że proces legislacyjny nad ustawą naruszył jednak standardy konstytucyjne, ustawa zostanie wyeliminowana i nie wejdzie w życie.

Jeżeli TK nie dopatrzy się naruszeń Konstytucji – Prezydent będzie zobowiązany ustawę podpisać w wersji przyjętej przez Parlament, która przewiduje wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przedsiębiorcom pozostanie niewiele czasu na odpowiednie przygotowanie się do zmian.

Pozytywna ocena ustawy przez TK nie wyklucza przesunięcia w czasie daty wejścia zmian w życie, jednak wymagałoby to szybkiego przyjęcia nowelizacji ustawy. Spekuluje się, że rząd może zdecydować się na taki ruch, aby uniknąć kumulacji z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Zgodnie z aktualnymi założeniami PPK mają zostać uruchomione także w 2019 r.

Wróć do