Czy szara strefa wykryta w turystyce i gastronomii, rozszerzy się na inne branże? Komentarz Roberta Jaszczuka dla prawo.pl

W realiach szalejącej inflacji przedsiębiorcy mogą uciekać w szarą strefę, unikając obciążeń podatkowych – ostrzegają ekonomiści. Pierwsze oznaki takich działań wykryli ostatnio kontrolerzy skarbowi działający latem w ramach „akcji paragonowej” w miejscowościach turystycznych. Na 25-procentowy odsetek nieprawidłowości podatkowych zareagowali masowym wystawianiem mandatów. 

Kontrolerzy z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wcielając się w anonimowych klientów stwierdzili, że co czwarta ze skontrolowanych w ten sposób ponad 32 tys. transakcji w popularnych miejscowościach turystycznych została przeprowadzona bez obowiązkowego wydania paragonu. Taki sposób działania to tzw. nabycie sprawdzające, w którym kontroler ujawnia kim naprawdę jest dopiero po zakupie posiłku czy skorzystaniu z taksówki. Komentarz dotyczący tej kwestii naszego eksperta od podatków, Roberta Jaszczuka na prawo.pl.
 

Tysiączłotowy mandat za niewydanie paragonu za np. posiłek za 20 zł może być niewspółmiernie wysoki. – Takie postępowanie służb skarbowych, choć dopuszczalne prawnie, może być jednak zaskarżone jako nieproporcjonalne – przypomina ekspert. Sądy wielokrotnie piętnowały takie działanie, czasem nawet podważając legalność przepisów. Stało się tak np. w głośnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie spółki grupa Warzywna, (sygn. C-935/19), w którym Trybunał zakwestionował przepisy o 30-procentowej sankcji w VAT za nieprawidłowe rozliczenia. – Przedsiębiorca ukarany mandatem też może mieć szansę na wygraną w sporze z administracją skarbową. Jednak jeśli wda się w taki spór, a nawet wygra, to może zwrócić na siebie uwagę administracji skarbowej i kontroli w różnych obszarach swojej działalności.
 

Cały artykuł znaleźć można pod linkiem:
https://www.prawo.pl/podatki/szara-strefa-wykryta-przez-kas,517206.html 

Wróć do