„Starsze akcje z większą liczbą głosów. Skarb Państwa łatwiej sprzeda majątek” – artykuł w Dzienniku Gazety Prawnej z komentarzem Łukasza Kędzierskiego

14 maja 2015 r. ukazał się artykuł rozważający zalety i wady wprowadzenia zmian w dyrektywie 2007/36/WE o zachęcaniu akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania. Projekt Komisji prawnej Parlamentu Europejskiego, który zapewniałyby udziałowcom z długoletnim stażem przysługiwanie większego prawa głosu komentuje Łukasz Kędzierski.

Wróć do