Event

SSW wyróżnione w rankingu IFLR 1000 2016

W międzynarodowym rankingu kancelarii prawnych IFLR 1000 2016, SSW uzyskało fantastyczny wynik i zostało wyróżnione w 3 z 4 kategorii:

  • Capital Markets: Debt
  • Energy & Infrastructure: Energy
  • Energy & Infrastructure: Infrastructure
  • Energy & Infrastructure: Mining
  • Banking & Finance: Project Finance
  • Banking & Finance: Banking

Sektor finansowy i obsługa przedsiębiorstw:

Klient reprezentujący fundusz inwestycyjny, który miał okazję współpracować z Wojciechem Szczepaniakiem, partnerem kancelarii SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy specjalizującym się w branży finansów, charakteryzuje go następująco: „Znakomity prawnik, zaangażowany, dyspozycyjny o każdej porze dnia i nocy, nie umyka mu żaden szczegół, świetny negocjator.“

W dziedzinie finansów mec. Szczepaniak pracował na rzecz wiodącej spółki z branży budowlanej przy organizacji finansowania prowadzonej przez nią akwizycji. Obsługiwał również spółkę z branży gastronomicznej w zakresie restrukturyzacji zadłużenia poprzez jego zamianę na udziały kapitałowe.

Na rynkach kapitałowych kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących zadłużenia. Do najważniejszych zaliczyć należy pracę Wojciecha Szczepaniaka na rzecz wiodącej spółki budowlanej przy emisji obligacji na rynku katalizatorów. W sferze finansowania kapitału własnego mec. Szczepaniak doradzał spółce zajmującej się produkcją napojów alkoholowych w zakresie równoległego notowania jej akcji na francuskiej giełdzie Euronext oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W obszarze fuzji i przejęć zespół kancelarii wzmocnił Michał Badowski, który przeszedł z innej wiodącej polskiej kancelarii. Do najważniejszych obsługiwanych transakcji należy akwizycja spółki z branży logistycznej przez spółkę z branży budowlanej, przy której doradzał też Piotr Spaczyński. Mec. Szczepaniak pracował również na rzecz spółek z branży odnawialnych źródeł energii..

Sektor energii i infrastruktury:

Piotr Spaczyński jest podstawową osobą do kontaktu w zespole ds. sektora energii i infrastruktury kancelarii SSW. Kancelaria od lat działa szczególnie aktywnie w branży górniczej i zasobów naturalnych, czego dowodem są nie tylko znaczące transakcje, lecz również prowadzone równolegle prace nad zmianami i nowelizacją Ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Dodatkowym potwierdzeniem jest to, że klienci z sektora górniczego zwracają się specjalnie do mec. Spaczyńskiego, gdyż, jak twierdzi jeden z nich: „Jest profesjonalistą i pragmatycznie podchodzi do zrozumienia potrzeb klientów. Doceniam również jego zaangażowanie, dyspozycyjność i elastyczność działania. Piotr jest również zawsze na bieżąco ze zmianami przepisów dotyczących górnictwa.“

Inny klient z branży górniczej podkreśla innowacyjność zespołu: „Kancelaria SSW doradzała w procesie nowelizacji Ustawy prawo geologiczne i górnicze. W trakcie postępowania udało nam się wprowadzić dużą liczbę poprawek do pierwotnego projektu, które przesądziły o sukcesie projektu.“

Klient z branży technologii wypowiada się o zespole następująco: „Obsługa prawna na znakomitym poziomie, zapewniana przez kompetentny zespół prawników. Obejmuje to zarówno prace dotyczące nowych technologii w sektorze energii, jak i ram prawnych umożliwiających ich stosowanie w praktyce. Doskonała znajomość prawa europejskiego.“

Wróć do