Event

SSW Pragmatic Solutions wspólnie z Konfederacją Lewiatan organizatorem szkolenia „Wpływ RODO na zamówienia publiczne”

Zapraszamy na szkolenie „Wpływ RODO na zamówienia publiczne”, omówione zostaną nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, a także wpływ tych zmian na praktyczne stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe zapoznanie się z założeniami nowego prawa pozwoli przedsiębiorcom lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany i dzięki temu uniknąć problemów jakie mogą się pojawić w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach kontraktów zawieranych w reżimie Prawa zamówień publicznych z podmiotami należącymi do sektora publicznego. Ponadto pozwoli na lepszą ocenę ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w nowej rzeczywistości prawnej oraz ich pełniejsze opisywanie i uwzględnianie przy kalkulacji ofert składanych w postępowaniach zamówieniowych.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do podmiotów przetwarzających dane osobowe i biorących udział w przetargach publicznych. Spotkanie poprowadzą partnerzy SSW Pragmatic Solutions – radca prawny, dr Joanna Tomaszewska, ekspert w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz adwokat Michał Bagłaj, specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych oraz PPP.

Agenda oraz opis prelegentów znajdują się pod poniższym linkiem:

Dane wydarzenia:

Początek: 31 stycznia 2018 godz. 09:30
Koniec: 31 stycznia 2018 godz. 14:00
Miejsce:Siedziba Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Z jednej firmy można zgłosić maksymalnie 2 przedstawicieli.

Wróć do