Event

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym spółki z grupy kapitałowej Holiday Park & Resort podczas procesu pozyskiwania finansowania w kwocie 60 mln PLN

Prawnicy SSW Pragmatic Solutions doradzali spółce z grupy kapitałowej Holiday Park & Resort – jednego z największych właścicieli kompleksów wypoczynkowych w Polsce – podczas procesu pozyskiwania finansowania (w drodze emisji obligacji) w kwocie 60 mln PLN na budowę nowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Prawnikami kierującym pracami byli adwokat Maciej Duch – Partner w praktyce Działu Nieruchomości SSW Pragmatic Solutions oraz radca prawny Sebastian Ponikowski – Partner w praktyce M&A SSW Pragmatic Solutions.

Ich wsparcie obejmowało negocjacje dokumentacji emisyjnej wraz z dokumentacją zabezpieczeń.

Wróć do