Event

SSW Pragmatic Solutions doradcą Erbud S.A. podczas sporu z Bankiem Millennium

W dniu dzisiejszym zespół Litigation z SSW Pragmatic Solutions odniósł prawdziwy sukces, uzyskując przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie dla naszego klienta – Erbud S.A. – korzystny wyrok w sporze z Bankiem Millennium. Spór dotyczy zapłaty przez Bank Millennium na rzecz Erbud kwoty przekraczającej 70 mln złotych w związku z zaoferowaniem i sprzedażą przez Bank spółce Erbud niedopasowanych instrumentów finansowych, które zamiast zabezpieczać transakcje dokonywane przez naszego Klienta, doprowadziły do powstania po jego stronie wielomilionowej szkody.

Przełomowy wyrok został wydany wskutek rozpoznania apelacji naszego zespołu, której argumenty Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości podzielił.

Zespołowi w składzie: Łukasz CudnyHelena Czechowska pod kierownictwem Janusza Mazurka – gratulujemy ogromnego sukcesu!

Wróć do