Event

SSW Pragmatic Solutions członkiem Pracodawców RP

Z początkiem października 2018 SSW Pragmatic Solutions stało się członkiem organizacji Pracodawcy RP (Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej), jednej z największych i najbardziej prężnych organizacji reprezentujących interesy polskich przedsiębiorców.

Pracodawcy RP zrzeszają ok. 19 tys. firm zatrudniających przeszło 5 mln pracowników.

Organizacja – od chwili powstania w 1989 r. obrała sobie za podstawowy cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, stymulowanie warunków dla wzrostu gospodarczego, przy poszanowaniu praw pracowników.

Organizacja bardzo dużą wagę przykłada do legislacji i jakości stanowienia prawa w Polsce. Pracodawcy RP współtworzą też Radę Dialogu Społecznego. Są członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji UE).

Przedstawiciele i eksperci organizacji są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej. Eksperci Pracodawców RP doradzają decydentom i komentują gospodarczą rzeczywistość, wnosząc istotny wkład w rozwój debat publicznych i konsultacji społecznych.

Pracodawcy RP są także inicjatorem działań na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności. Od lat zabiegają o ścisłą współpracę nauki i biznesu, aby działalność naukowa przynosiła nowoczesne rozwiązania nadające się do wykorzystania na rzecz rozwoju gospodarki.

Prezydentem Pracodawców RP jest znany ekonomista dr Andrzej Malinowski.

SSW będzie aktywnie uczestniczyć w pracach organizacji i wspierać merytorycznie zarówno Pracodawców RP jak i jej członków.

Wróć do