Event

SSW Pragmatic Solutions aktywnie na Platformie HR Pracodawców RP

SSW Pragmatic Solutions zacieśnia współpracę z Pracodawcami RP.

W ramach Platformy HR Pracodawców RP, która odbyła się 3 października 2018 r., aktywny udział wzięli Małgorzata Podrażka , Dyrektor HR i Marcin Cetnarowicz, Counsel i lider praktyki prawa pracy w SSW Pragmatic Solutions.

 

 

Platforma HR skupia kilkudziesięciu członków Pracodawców RP szczególnie zainteresowanych obszarem indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Uczestnikami cyklicznych spotkań są wybitni eksperci i praktycy – menedżerowie i prawnicy – odpowiedzialni za prowadzenie lub doradztwo w sprawach kadrowo-personalnych w największych firmach w Polsce.

Na ostatnim spotkaniu z udziałem m.in. Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omawiany był projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Marcin Cetnarowicz zwrócił uwagę na kilka istotnych mankamentów projektowanych aktów, które zostały przyjęte ze zrozumieniem przez przedstawicieli ministerstwa. Możemy oczekiwać, że uzasadnione postulaty pracodawców zostaną uwzględnione w kolejnych wersjach dokumentu.

Uczestnicy Platformy HR pochylili się także nad projektem rozporządzenia, które ma regulować nowe zasady wynagradzania działaczy związkowych. Rozporządzenie jest związane z nowelą ustawy o związkach zawodowych, na mocy której od 1 stycznia 2019 r. prawo zrzeszania się w organizacjach związkowych uzyskają także osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy. Projekt aktu zawiera niepokojące przepisy, które mogą skutkować uzyskaniem przez związkowców nie-pracowników niewspółmiernych korzyści z tyłu zwolnienia od pracy na okres kadencji w zarządzie organizacji związkowej.

Wróć do