Event

SSW Partnerem 3. edycji Uniwersytetu Sukcesu

Już dziś rozpoczyna się 3. edycja Uniwersytetu Sukcesu.

Jest to edukacyjny program zawodowy skierowany do młodych kobiet, które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej.

Program ma pomóc wejść na rynek pracy kobietom pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, poprzez nabycie nowych kompetencji (zarówno cyfrowych, jak i komunikacyjnych).

Nasi prawnicy – Aleksandra Czubek, Mateusz Hyży, Grzegorz Kogucik, Jakub Kubalski, Katarzyna Solarz, Marta Szymczyk, Paweł Wyrębek prowadzą wykłady dotyczące możliwości i ewentualnych przeszkód dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Opowiadają o dostępnych formach współpracy, podstawach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawie autorskim i nieuczciwej konkurencji.

Więcej szczegółów na stronie Uniwersytetu Sukcesu: LINK

Wróć do