Sprawa DABUS. Czy sztuczna inteligencja może być wynalazcą? Artykuł Mateusza Hyżego dla „Rzeczpospolitej”

Mateusz Hyży w „Rzeczpospolitej” podsumowuje stanowiska sądów z całego świata, postawionych przed zupełnie nowymi wyzwaniami: kto – gdy wynalazek jest efektem pracy sztucznej inteligencji – powinien być uznany za wynalazcę i do kogo powinien należeć patent.

W niektórych jurysdykcjach, organy patentowe wskazują, że wynalazcą w myśl przepisów może być jedynie osoba fizyczna. Dla przykładu można wskazać amerykańską regulację patentową, zgodnie z którą wynalazcą może być osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które stworzyły projekt wynalazczy wspólnie. Sądy z RPA i Australii stwierdzają jednak, że sztuczna inteligencja może być wskazana jako wynalazca. Nadal, musi być jednak wskazana osoba, która będzie właścicielem patentu.

„Tylko człowiek może czerpać korzyści nawet z tych wynalazków, których autorem jest sztuczna inteligencja. Nie można zapominać jednak o osobistych prawach twórcy wynalazku, jak choćby o uprawnieniu do wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.” – pisze Mateusz Hyży dla „Rzeczpospolitej”.

Przeczytaj cały artykuł TUTAJ.

Wróć do