Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Aktywów Państwowych – zmiany w ramach planowanej nowelizacji KSH

W 20-tą rocznicę uchwalenia KSH w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego dyskutowano zmiany w ramach planowanej nowelizacji KSH, dotyczącej, m.in. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tzw. prawa koncernowego oraz reformy funkcjonowania rad nadzorczych.

W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele polskich związków pracodawców oraz międzynarodowych izb handlowych.

SSW wspiera merytorycznie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w zgłaszaniu uwag do tego projektu. W spotkaniu brał czynny udział – jako ekspert Pracodawców RP – mec. Michał Badowski, Partner SSW.

Wróć do