Event

Spółki zależne Polenergia S.A. zreprofilowały finansowanie bankowe. SSW doradcą prawnym Kredytobiorców w procesie

W dniu 28 czerwca 2018 roku spółki zależne od Polenergia S.A., Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o., uzgodniły i podpisały z czterema bankami finansującymi (Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., DNB Bank Polska S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.) umowy zmieniające umowy kredytów dotyczące finansowania budowy dwóch farm wiatrowych. Wprowadzone zmiany przewidują między innymi zmiany w harmonogramie spłat i w strukturze zabezpieczeń.

Wróć do