„Solar rooftop PV projects will not require a building permit” – artykuł autorstwa dra Macieja Krusia oraz Piotra Spaczyńskiego w magazynie Clenatech

W numerze Q2 2013 magazynu Cleantech opublikowany został artykuł autorstwa Macieja Krusia i Piotra Spaczyńskiego na temat kwestii lokalizacyjnych instalacji solaryjnych.

Wróć do