„Śmieciarka może jeździć pod dyktando gmin” – artykuł w Rzezczpospolitej z wypowiedzią ekspercką dr Macieja Krusia

W dniu 26 lipca 2013 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł o konsekwencjach, jakie może ponieść firma, która nie odbiera odpadów od wszystkich mieszkańców gminy bądź robi to nieterminowo. W tekście cytowany jest dr Maciej Kruś.

Wróć do