“Safe, cheap & ecological – Poland’s energy policy to 2050” – artykuł Piotra Spaczyńskiego i Anny Piotrowskiej w magazynie Cleantech

W listopadowym numerze (2013) magazynu Cleantech opublikowany został artykuł Piotra Spaczyńskiego i Anny Piotrowskiej na temat polityki energetycznej Polski do 2050 roku.

Wróć do