„Ryzykowna misja nadzorców WGI i IDMSA” – artykuł w Pulsie Biznesu z komentarzem Pawła Mardasa

2 czerwca 2014 r. w Pulsie Biznesu opublikowany został artykuł na temat roli rad nadzorczych w spółkach. Obok artykułu pojawił się wywiad z Pawłem Mardasem na temat zasad działania i skuteczności rad nadzorczych. 

Wróć do