Rozdział autorstwa Filipa Balcerzaka w publikacji „Frontiers of International Economic Law”

W kwietniu 2014 roku ukazało się książka „Frontiers of International Economic Law”, w której opublikowany został rozdział Filipa Balcerzaka dotyczący kwestii wysokości odszkodowania zasądzanego w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych opartych na traktatach o popieraniu i ochronie inwestycji oraz tego, czy argumenty dotyczące praw człowieka mogą wpłynąć na miarkowanie tegoż odszkodowania.

Wróć do