Rewolucja w VAT od kwietnia 2018 – mechanizm Split Payment coraz bliżej | SSW Tax Alert

W czwartek 9 listopada Sejm jednogłośnie przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment), mający zredukować lukę w VAT.

W myśl projektu, w ramach rachunków bankowych przedsiębiorców, wyodrębnione zostaną obligatoryjnie dodatkowe rachunki VAT. Mechanizm split payment polegać będzie na tym, iż nabywca towarów lub usług zapłaci na konto zwykłe dostawcy jedynie kwotę netto z faktury, zaś kwota podatku VAT przekazana zostanie na ten właśnie wyodrębniony rachunek VAT. Z rachunku VAT przedsiębiorca będzie mógł jedynie zapłacić kwotę podatku VAT z faktur od swoich dostawców lub uregulować kwotę podatku VAT do zapłaty wynikającą z deklaracji VAT na rachunek urzędu skarbowego. Organy skarbowe nie będą miały dostępu do rachunku VAT, jednak w przypadku, gdyby przedsiębiorca chciał wykorzystać kwoty tam zgromadzone na inne cele niż zapłata VAT, będzie musiał zawnioskować do naczelnika właściwego US o zwolnienie środków. Na rozpatrzenie takiego wniosku naczelnik US będzie miał aż 60 dni.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie ograniczone do relacji między przedsiębiorcami (B2B) i będzie fakultatywne, jednak istotną dolegliwością systemu jest to, że decyzję w tej kwestii podejmować będzie nabywca towaru lub usługi. Innymi słowy, jeżeli nabywca zdecyduje się wpłacić dostawcy kwotę VAT na rachunek VAT, a nie na rachunek ogólny, jego dostawca nie ma możliwości odmowy przyjęcia takiej formy rozliczenia. Wybór tej metody nie oznacza konieczności jej stosowania w każdym przypadku – możliwe jest decydowanie dla każdej opłacanej faktury oddzielnie. Stosowanie mechanizmu będzie wiązało się z kolei z szeregiem zachęt – w odniesieniu do podatników stosujących ten mechanizm (i w zakresie faktur, do których jest stosowany) – nie ma zastosowania sankcja VAT, czy solidarna odpowiedzialność nabywcy, a ponadto będzie uznawane za przesłankę dobrej wiary podatnika.

W przypadku zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w dalszym ciągu możliwe będzie ich uzyskanie na rachunek ogólny (do swobodnej dyspozycji), jednak w przypadku, gdy podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, termin zwrotu będzie przyspieszony do 25 dni.

Obecnie ustawa została skierowana do Senatu. Spodziewane jest jej wejście w życie od kwietnia 2018 r.

Jeżeli chcą Państwo porozmawiać o tym, jak ta rewolucyjna zmiana wpłynie na Państwa biznes i jak można się do niej przygotować – nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel – Partner, Radca prawny

Wróć do