Reakcja Komisji Europejskiej na polski podatek od sprzedaży detalicznej | SSW Tax Alert 8-2016

Pragniemy poinformować, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej i tym samym potwierdziła przypuszczenia ekspertów co do tego, że nowowprowadzony podatek może potencjalnie stanowić niedozwoloną pomoc publiczną.

Co niezwykle istotne, według doniesień prasowych Komisja Europejska wydała w dniu dzisiejszym (19 września) nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku, do czasu zakończenia analizy przez Komisję.

Przypominamy, że postępowanie Komisji dotyczy podatku przyjętego w Polsce w lipcu 2016 r., który dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie sprzedaży detalicznej.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, zobowiązanie w nowym podatku ma być ustalane na podstawie miesięcznych przychodów ze sprzedaży detalicznej, przy czym podatek ma charakter progresywny, a zatem przewiduje zróżnicowane stawki podatku:

  • stawkę podatku w wysokości 0 % mającą zastosowanie do przychodu poniżej 17 mln PLN,
  • stawkę podatku w wysokości 0,8 % mającą zastosowanie do przychodu od 17 mln PLN do 170 ml PLN, oraz
  • stawkę podatku w wysokości 1,4 % mającą zastosowanie do przychodu powyżej 170 mln PLN.

Komisja wskazała, że system podatkowy każdego kraju członkowskiego, winien być zgodny z podstawowymi regulacjami UE, w tym z zasadami pomocy państwa a obowiązujące podatki nie powinny faworyzować w sposób nieuzasadniony szczególnego rodzaju przedsiębiorstw.

W tym kontekście, Komisja wyraziła obawę, że zastosowanie progresywnych stawek podatku opartych na wielkości przychodów przynosi selektywną korzyść przedsiębiorstwom o niższych przychodach i w związku z tym może stanowić pomoc państwa w rozumieniu przepisów UE. 

Komisja wskazała, że wskazana powyżej struktura progresywnych stawek skutkuje tym, że przedsiębiorstwa o niskich przychodach albo nie płacą podatku od sprzedaży detalicznej, albo płacą znacznie niższą jego średnią stawkę niż przedsiębiorstwa o wysokich przychodach.

Komisja przystąpi teraz do dalszego procedowania w celu ustalenia, czy wstępne zastrzeżenia znajdą potwierdzenie. Wszczęcie szczegółowego postępowania daje zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag na temat ocenianych środków pomocy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji poświęconej konkurencji, w ogólnodostępnym rejestrze spraw, pod numerem sprawy SA.44351.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie do praktycznych implikacji działań Komisji, w tym w zakresie wydanego nakazu zawieszenia spornego podatku, zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy SSW

Łukasz Karpiesiuk, Partner, Doradca podatkowy SSW

Wróć do