Raportowanie umów o dzieło do ZUS – komentarz Bartosza Tomanka dla Newserii

Od 1 stycznia przedsiębiorcy muszą zgłosić do ZUS każdą nową umowę o dzieło. Ma to zwiększyć kontrolę ZUS nad tym typem umów i ustalenie czy rzeczywiście spełniają one warunki umowy o dzieło, czy powinny zostać oskładkowane.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości zakład może dokonać reklasyfikacji umowy i naliczyć zaległe składki. 

Obowiązek rejestracji umów o dzieło dotyczy tylko umów zawartych od 1 stycznia 2021 roku. Zgłoszenia należy dokonać w specjalnym formularzu ZUS RUD, osobiście w urzędzie lub elektronicznie przez PUE ZUS, w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

Wyjątek stanowią umowy zawierane z własnymi pracownikami czy osobami, które wykonują dzieło na rzecz własnego pracodawcy, ale umowa została zawarta z innym podmiotem, np. podwykonawcą pracodawcy. Choć nie wynika to wprost z ustawy, zwolnionym z obowiązku rejestracji ZUS są także umowy zawarte z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli wykonują te umowy w ramach świadczenia usług. – komentuje Bartosz Tomanek, senior associate w SSW Pragmatic Solutions.

Przeczytaj cały komentarz i obejrzyj materiał video TUTAJ.

Wróć do