„Przepisy o składaniu sprawozdań zawierają lukę” – artykuł w Dzienniku Gazety Prawnej z komentarzem Marcina Cetnarowicza

24 czerwca 2015 r. w Dzienniku Gazety Prawnej ukazał się artykuł poruszający kwestie luki prawnej w przepisach o składaniu sprawozdań, z których wynika obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego dla spółek kapitałowych na dzień zamknięcia ksiąg. Co w sytuacji, gdy do zatwierdzenia sprawozdania rocznego nie dojdzie, ponieważ spółka zostanie zlikwidowana wcześniej w ciągu roku mówi Marcin Cetnarowicz.

Wróć do