Event

Przemysław Krzemieniecki dołączył do grona prawników w Kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Od grudnia 2017 roku do zespołu prawników Kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy dołącza na stanowisko Senior Associate Przemysław Krzemieniecki.

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy publicznych i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, obsłudze korporacyjnej spółek handlowych oraz reprezentacji emitentów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.  Posiada certyfikat doradcy w alternatywnym systemie obrotu wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cieszę się, że Przemek dołączył do naszego zespołu, tym samym wzmacniając naszą praktykę w obszarze rynków kapitałowych. Wpisuje się to w strategię ugruntowania naszej pozycji lidera w zakresie doradztwa prawnego w obszarze ECM (Equity Capital Markets) i DCM (Debt Capital Markets)” –  komentuje dr Szymon Okoń, partner w praktyce Rynków Kapitałowych SSW.

Przemek jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Studiował w ramach programu LLP/Erasmus na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Był stypendystą VI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Wcześniej związany był z renomowanymi warszawskimi kancelariami prawnymi. Odbył także staż w niemieckiej kancelarii prawnej w Düsseldorfie. Zasiadał w radach nadzorczych spółek notowanych na rynku NewConnect.

Kolekcjonuje historyczne prospekty emisyjne spółek notowanych na GPW (stale rosnąca kolekcja liczy aktualnie ok. 500 prospektów).

Wróć do