„Przedsiębiorca sprzedający nieruchomość niekoniecznie osiągnie firmowy zysk” – artykuł w Rzeczpospolitej z komentarzem eksperckim Przemysława Szabata

13 maja 2014 r. w Rzeczpospolitej opublikowany został artykuł na temat rozstrzygnięcia WSA, z którego wynika, że odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby związane z firmą nie jest przychodem z działalności w rozumieniu ustawy o PIT, jeśli były one ujęte w ewidencji środków trwałych. Wyrok komentuje Mec. Przemysław Szabat. 

Wróć do