„Przed naśladownictwem trudno się obronić” – artykuł w Pulsie Biznesu z komentarzami Iwony Waglowskiej

26 maja 2015 r. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł poruszający aspekty ochrony produktów przed ich kopiowaniem i nieuczciwą konkurencją. O sposobach dochodzenia roszczeń za szkody wyrządzone kopiowaniem produktów mówi Iwona Waglowska.

Wróć do