Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze zmiany

Od 13 lipca 2018 r. będą obowiązywać przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tzw. AML IV.

Wprowadzone zmiany dotkną przede wszystkim banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe, w tym firmy leasingowe, ale nie tylko. Ze względu na zmianę progu raportowania transakcji gotówkowych nowe przepisy powinny zainteresować wszystkich przedsiębiorców.

Jest to pierwsza w Polsce ustawa, w której wprost mowa jest o przedsiębiorcach zajmujących się wymianą walut wirtualnych i w której zdefiniowano waluty wirtualne.

Oto 6 najważniejszych zmian, które będą miały znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców.

Zachęcamy do pobrania alertu.

Wróć do