Event

Prospekt T-Bull S.A. zatwierdzony przez KNF. SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie.

W dniu 22 czerwca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny T-Bull S.A. – polskiego dewelopera gier mobilnych. Publikacja prospektu planowana jest na 26 czerwca 2018 r.

Działalność T-Bull S.A. obejmuje projektowanie, produkcję oraz dystrybucję gier na urządzenia mobilne. Spółka ma w swoim dorobku już ponad 200 gier, a łączna liczba pobrań dla wszystkich gier przekroczyła 321,7 mln. Flagowym produktem Spółki są gry wyścigowe, takie jak Top Speed oraz Real Car Speed: Need for Racer, Moto Rider GO. Spółka z sukcesem wprowadza na rynek również gry z gatunku FPS (first person shooter).

Od października 2016 r. akcje T-Bull S.A. są notowane na rynku NewConnect. Prospekt emisyjny zatwierdzony przez KNF obejmuje ofertę publiczną do 100.000 nowo utworzonych akcji serii F. Na podstawie prospektu Spółka ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E i F oraz praw do akcji serii F.

Nad przygotowaniem prospektu emisyjnego pracowali prawnicy z zespołu prawa rynków kapitałowych. Pracami zespołu kierował dr Szymon Okoń – Partner w zespole prawa rynków kapitałowych Kancelarii SSW, wspierany przez mec. Katarzynę Jaroszyńską oraz mec. Dawida Brudzisza. Nad częścią finansową i biznesową prospektu pracował zespół SSW Finance – Łukasz Niszczota oraz Rafał Kmiecik.

Wróć do