„Prokuratoria wciąż bardzo skuteczna” – artykuł w Dzienniku Gazety Prawnej z komentarzem Filipa Balcerzaka

15 kwietnia 2015 r. ukazał się artykuł w Dzienniku Gazety Prawnej wskazujący na skuteczność Prokuratorii w sporach, w których stroną jest Polska, a prowadzone są w ramach międzynarodowych postępowań arbitrażowych. Powody powstania większej liczby arbitraży komentuje Filip Balcerzak.

Wróć do