Projekt rządowy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych | SSW Tax Alert

W dniu 24 listopada 2017 Sejm przegłosował projekt nowelizacji znoszącej limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wprawdzie ustawa została przyjęta z pewnymi poprawkami w stosunku do pierwotnej wersji projektu, jednak nie mają one wpływu na zasadniczy cel nowelizacji. W szczególności nie uległa zmianie proponowana data wejścia w życie zmian – już od 1 stycznia 2018 r. Jak dotąd – przedstawiciele rządu i większości parlamentarnej zdecydowanie podtrzymują poparcie dla nowelizacji. Zważywszy na przebieg i tempo prac parlamentarnych, nic nie wskazuje na to, aby nowela miała zostać porzucona lub odroczona w czasie.

Zgodnie z obecnymi przepisami roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalni rentowe w danym roku kalendarzowym podlega ograniczeniu kwotowemu. W roku 2017 jest to 127.890,00 zł.

Zgodnie z propozycją rządu – zniesienie limitu odprowadzenia składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne ma dotyczyć wynagrodzeń wypłacanych począwszy od stycznia 2018 r. W praktyce oznacza to, że osoby zarabiające rocznie powyżej 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia (10,7 tys. zł brutto miesięcznie, 128 tys. zł rocznie) niezależnie od ilości tytułów ubezpieczenia (umowa o pracę, wynagrodzenie członka rady nadzorczej, działalność gospodarcza etc.) zapłacą więcej składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy zauważyć, że brak limitu składek oznacza zwiększenie kosztów pracodawców, gdyż część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (19,52%) pokrywana jest przez pracodawców.

Poniżej dla zobrazowania zagadnienia przygotowaliśmy orientacyjne porównanie aktualnej oraz planowanej regulacji z perspektywy ubezpieczonych oraz ich pracodawców, przyjmując wypłatę wynagrodzenia na poziomie 30 tysięcy złotych miesięcznie:

Scenariusz (wynagrodzenie roczne 360.000 złotych brutto) Obciążenia ZUS i PIT po stronie pracownika Obciążenia ZUS pracodawcy Całkowite obciążenie publiczno-prawne Wynagrodzenie netto (w złotych) Całkowite koszty wynagrodzenia po stronie pracodawcy (w złotych)
Obowiązujące przepisy 34% 9% 43% 236.000,00 392.000,00
Planowane regulacje    39% 19,5% 58,5% 218.000,00 430.000,00
Zmiana: 5 p.p. 10,5 p.p. 15,5 p.p – 18.000,00 – 38.000,00

Z uwagi na zgłaszane wątpliwości, przyspieszony tryb procesu legislacyjnego przedmiotowego projektu nie przesądza o tym, że nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Oczekiwane ze strony instytucji państwowych jest odroczenie obowiązywania tej regulacji o jeden rok. Tym niemniej, z uwagi na istotne skutki zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców związane z przedmiotową nowelizacją, warto już teraz przedsięwziąć kroki, które pozwolą na przygotowanie się do przedmiotowych zmian.

W przypadku, gdy chcieliby Państwo przedyskutować wpływ tych regulacji na Państwa działalność gospodarczą, w tym zastanowić się nad strategią związaną z przedmiotowymi obciążeniami pracowniczymi, zapraszamy do kontaktu.  

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel – Partner, Radca prawny

Wróć do