Event

„Problemy regulacji zamówień publicznych” 16 listopada 2018 r.

Celem organizowanej Konferencji Naukowej jest identyfikacja teoretycznych i praktycznych problemów stanowienia prawa zamówień publicznych w Polsce. Konferencja stanowić ma głos w dyskusji w toczącym się aktualnie procesie zmian w regulacjach prawnych.

Zamierzeniem organizatorów Konferencji jest by służyła wymianie myśli i spostrzeżeń, była okazją do sformułowania diagnoz aktualnego stanu prawnego w obszarze zamówień publicznych oraz sformułowania postulatów de lege ferenda.

Michał Bagłaj oraz Łukasz Węgrzyn podczas Panelu II prowadzonego przez dr Martę Górkę z Uniwersytetu Zielonogórskiego omówią możliwości stosowania metodyki Agile w prowadzeniu projektów zamówieniowych w sektorze IT.

Gdzie: Centrum Konferencyjne Adgar Plaza Warszawa, ul. Postępu 17a przy siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych

Kiedy: 16 listopada 2018 roku, godzina 8:30

 

Zarejestruj się i weź udział w konferencji: LINK.

Wróć do