Prawo pracy: Pandemia nie usprawiedliwi nadmiernej krytyki firmy

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej Martyna Barabas komentuje zagrożenia nadmiernej krytyki firmy ze strony pracownika, związane z decyzją pracodawcy o powrocie do biur po prawie półrocznym okresie pracy zdalnej, w związku z pandemią COVID-19.

Analizuje m.in. uprawnienia, które daje pracownikom prawo do wyrażania swojej opinii na temat pracodawcy, jego działalności i podejmowanych przez niego decyzji, a także szczególne przypadki, gdzie na pracowniku może wręcz ciążyć obowiązek formułowania krytycznych uwag względem swojego pracodawcy.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 pracodawcy muszą tak zorganizować wykonywanie pracy, aby z jednej strony zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a z drugiej zadbać o ciągłość funkcjonowania zakładu pracy. To pracodawca ustala sposób i miejsce jej wykonywania, w związku z czym może wydać pracownikowi polecenie służbowe, zobowiązując go tym samym do powrotu do pracy w biurze. Pracownik z kolei musi stosować się do zgodnych z prawem i umową o pracę poleceń pracodawcy, nawet jeżeli się z nimi nie zgadza.

Pełny tekst artykułu jest dostępny na stronie Dziennika Gazety Prawnej.

Wróć do