„Pracownik bez weryfikacji” – artykuł w Pulsie Biznesu z wypowiedzią ekspercką dr Joanny Tomaszewskiej

W dniu 22 października 2013 roku w Pulsie Biznesu opublikowany został artykuł na temat ograniczeń prawnych związanych ze sprawdzaniem danych osobowych pracowników. W materiale pojawia się wypowiedź dr Joanny Tomaszewskiej sugerującej rozszerzenie katalogu możliwych do zweryfikowania danych.

Wróć do