Pracownicze plany kapitałowe idą szybko przez Sejm

Komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o PPK. To oznacza, że już na kolejnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się jego drugie czytanie.

Według Dziennika Gazety Prawnej Komisja przyjęła wprawdzie poprawki do projektu, ale miały one głównie charakter legislacyjny i doprecyzowujący przepisy. Najważniejsza zmiana dotyczy przywrócenia zapisów o relacjach między istniejącymi pracowniczymi programami emerytalnymi a wprowadzanymi PPK.

Więcej o pracowniczych planach kapitałowych w artykule Dziennika Gazety Prawnej LINK.

 

Wróć do