„Pomiędzy gorącym patriotyzmem a poczuciem krzywdy” – artykuł Przemysława Szabata w DGP

W majówkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej Przemysław Szabat, doradca podatkowy SSW, kompleksowo zaprezentował temat „mentalności podatkowej” w różnych krajach na świecie. Płacenie podatków nigdy nie było oparte wyłącznie na zaufaniu państwa do obywatela i zawsze będzie kojarzone z przykrym obowiązkiem. Obywatele, którzy odczuwają niechęć do systemu podatkowego, są bardziej skłonni do unikania bądź tez uchylania się od opodatkowania.

Jakie czynniki różnicują świadomość podatkową obywateli? Jaką mentalność podatkową mają Szwajcarzy, Włosi czy też Amerykanie? Jak na tle innych państw prezentuje się nastawienie Polaków?

Więcej w artykule „Pomiędzy gorącym patriotyzmem a poczuciem krzywdy”.

Wróć do