Planowane modyfikacje w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) | SSW Tax Alert

W ramach nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT), które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., pragniemy zwrócić Państwa uwagę na planowane zmiany dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

W aktualnie rozpatrywanym kształcie, nowelizacja zakłada wiele istotnych zmian, w szczególności zwiększa próg posiadanych przez polskiego wspólnika udziałów w spółce z 25% do 50% oraz zmniejsza próg przychodów, których osiąganie powoduje zaklasyfikowanie spółki jako CFC (z 50% do 33%) i modyfikuje katalog tych przychodów.

Niezwykle istotne z perspektywy dotychczasowej praktyki jest też uchylenie wyłączenia z konieczności opodatkowania dochodów tych CFC, których przychody nie przekroczyły w roku podatkowym 250.000 euro. Oznacza to, że istotnie może zwiększyć się wolumen spółek CFC podlegających raportowaniu do polskich władz skarbowych w rocznych zeznaniach podatkowych.

Nadto, nowelizacja wprowadza jako kryterium uznania za CFC, odniesienie do efektywnej, zamiast dotychczas stosowanej nominalnej, stawki podatku. W efekcie spółki mające siedzibę w kraju o nominalnie wysokim opodatkowaniu, ale osiągające dochody zwolnione bądź też korzystające z różnego rodzaju odliczeń będą mogły być uznane za CFC. Warto też zwrócić uwagę na zmienioną metodologię obliczania stawki podatku, opodatkowanie poniżej której będzie świadczyć o tym, że spółka jest CFC.

Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie konieczność zaraportowania i opodatkowania dochodów CFC może objąć tych podatników, którzy do tej pory nie byli objęci tego rodzaju obowiązkami z uwagi na obowiązujące obecnie choćby ograniczenia przychodowe.

Dodatkowo, istotne stanie się badanie efektywnej stawki podatkowej, właściwej dla poszczególnych CFC, niezależnie od nominalnej stawki podatku obowiązującej w państwie siedziby spółki.

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji Państwa spółek jako CFC, zapraszamy do kontaktu.

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca Podatkowy

Tomasz Wickel – Partner, Radca prawny

Wróć do