Aktualności
25 stycznia 2023

Zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości nie stanowi pomocy publicznej - prawnicy SSW uzyskali “cenny” wyrok sądu administracyjnego


Prawnicy SSW z zespołów postępowań podatkowych i pomocy publicznej uzyskali dla jednego z klientów przełomowy wyrok, który pozwoli na zaoszczędzenie kilku milionów złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził naszą interpretację przepisów, z której wynika, że zwolnienie w podatku od nieruchomości będących infrastrukturą kolejową nie stanowi pomocy publicznej.  

Reprezentowana przez nas spółka wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 w związku z wykazywaniem do opodatkowania gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej. 

Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty argumentując, że zwolnienie z podatku od nieruchomości prywatnej infrastruktury kolejowej stanowi niedozwoloną pomoc publiczną. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się z taką interpretacją i rozstrzygnął sprawę na korzyść naszego klienta uchylając przy tym wcześniejsze decyzje organów podatkowych obu instancji. 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia WSA wskazał, że zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej nie stanowi pomocy publicznej, gdyż nie spełnia przesłanki selektywnej korzyści, bo przysługuje wszystkim właścicielom nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura kolejowa. W związku z tym ten wyrok może być podstawą rozstrzygnięć w innych sprawach dotyczących podatku od nieruchomości stanowiących infrastrukturę kolejową. WSA zwrócił również uwagę, że organy podatkowe próbowały wykazać istnienie niedozwolonej pomocy publicznej właściwie nie przeprowadzając postępowania dowodowego w tym zakresie. 

Oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku, które przedstawi wszystkie argumenty, którymi kierował się sąd.  

Sprawę prowadzili prawnicy SSW z zespołów postępowań podatkowych i pomocy publicznej: Alicja Sarna, Łukasz Karpiesiuk i Wojciech Szaruch. 

Jeżeli Państwo także potrzebują pomocy w sporze z organami podatkowymi, zapraszamy do kontaktu. 

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Alicja Sarna

  Alicja Sarna

  Partner

  Kontakt

  Łukasz Karpiesiuk

  Łukasz Karpiesiuk

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Wojciech Szaruch

  Wojciech Szaruch

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej