SSW w mediach
29 lipca 2019

Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia będzie obowiązywać już od 1 sierpnia br.


Likwidacja PIT dla młodych nie oznacza, że nie muszą odprowadzać składek do ZUS. Zwolnienie obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia (z wyjątkiem zawartych z osobami prywatnymi), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (w 2019 r. limit jest niższy i wynosi 35 636,67 zł). Wysokość ulgi jest niezależna od liczby zawartych umów i płatników.

„Podatnicy do 26. roku życia zarabiający miesięcznie 7127 zł brutto lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego w ogóle. Podatku nie będzie też przy krótszych umowach z wyższymi wynagrodzeniami, bo limit jest roczny. Przy obliczaniu limitu zwolnienia nie bierze się pod uwagę m.in. przychodów zwolnionych z podatku dochodowego, np. wartości świadczeń rzeczowych przysługujących na podstawie przepisów bhp, diet i należności za czas podróży służbowej. Oznacza to, że pracownik może nie zapłacić PIT także wtedy, gdy łączna wartość otrzymanych przez niech świadczeń spowoduje przekroczenie limitu.” – Agnieszka Telakowska-Harasiewicz, senior associate, doradca podatkowy w SSW Pragmatic Solutions.

Ulga dla młodych nie likwiduje obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Niezależnie od zwolnienia podatkowego przychód stanowić będzie podstawę wymiaru składek ZUS i na NFZ, w takim samym zakresie jak obecnie.

„Zasada jest taka, że odliczeniu (odpowiednio od przychodu i od podatku) nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony. W związku z tym młody podatnik, który uzyska w danym roku zarówno przychody zwolnione, jak i opodatkowane, w rozliczeniu rocznym będzie mógł odliczyć tylko składki przypadające na przychody opodatkowane.” – Patrycja Goździowska, partner, doradca podatkowy w SSW Pragmatic Solutions

Ważne: nadwyżka przychodów ponad limit zwolnienia będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej.

Pełna treść artykułu na stronach Gazety Prawnej.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Skontaktuj się z nami

  Patrycja Goździowska

  Patrycja Goździowska

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Agnieszka Telakowska-Harasiewicz

  Agnieszka Telakowska-Harasiewicz

  Counsel

  Kontakt

  więcej