Ubezpieczenie D&O

Luksus dla członków zarządu czy odpowiedź na rosnącą odpowiedzialność władz spółek?

1685734505

1555394400

ubezpieczenia / insurance

Wydarzenie odbyło się

Gdzie Rondo ONZ 1, XII p., Warszawa

Kiedy 16 kwietnia 2019 roku, 10:00-13:00

Agenda

10:00

Rejestracja i powitalna kawa

10:20

Otwarcie

10:20

Wprowadzenie

Andrzej Maciążek
Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń
Janusz Mazurek
Partner, SSW Pragmatic Solutions
Alexander Konopka
Prezes Zarządu Willis Towers Watson

10:30

Czy ubezpieczenie D&O jest potrzebne?

Marek Wędrychowski
Counsel, SSW Pragmatic Solutions
Michał Badowski
Partner, SSW Pragmatic Solutions
Łukasz Cudny
Counsel, SSW Pragmatic Solutions
Marcin Cetnarowicz
Partner, SSW Pragmatic Solutions

Odpowiedzialność administracyjna, karna i karno-skarbowa członków zarządu i rady nadzorczej

 • Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółce publicznej.
 • Możliwość nakładania kar pieniężnych na członków zarządu w postępowaniu administracyjnym.
 • Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa.

Odpowiedzialność cywilnoprawna członka zarządu na podstawie przepisów KSH

 • Czego wymaga się od członka zarządu? prawa i obowiązki / pojęcie należytej staranności.
 • Rodzaje i podstawy odpowiedzialności.
 • Czym się rożni odpowiedzialność członka zarządu od odpowiedzialności innych osób? odpowiedzialność wobec spółki i jej wspólników / osób trzecich, rola absolutorium.
 • „Podział” ryzyka pomiędzy członków zarządu.
 • Procedury wewnętrzne a zminimalizowanie ryzyka odpowiedzialności.
 • Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych vs. odpowiedzialność członków zarządu – co to oznacza dla spółek i członków władz.

Podstawy i zakres odpowiedzialności członków zarządu podmiotu zatrudniającego na gruncie prawa pracy 

 • Kodeks pracy.
 • Kodeks karny.
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Ustawa o związkach zawodowych i radach pracowników.
 • Ustawa o PPK.

11:45

D&O (ubezpieczenie władz spółek) wczoraj i dziś – czy polisy D&O to nadal towar luksusowy?

Sylwia Kozłowska
Dyrektor Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, Willis Towers Watson

Czym był/jest standard polisy D&O?
Szkodowość, czyli czy manager może ciągle czuć się bezpieczny bez polisy D&O?
Programy międzynarodowe – czy zapewniają bezpieczny sen managerom?
Co nowego w D&O na świecie/ w Europie?
Produkty ubezpieczeniowe uzupełniające D&O (ochrona fiskalna).
D&O nie tylko dla spółek kapitałowych.

12:30

Networking

Organizatorzy