Aktualności
2 sierpnia 2016

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej opublikowana w Dzienniku Ustaw | Tax Alert 5-2016


Handel detaliczny obciążony nową daniną

Opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 1 sierpnia br. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadza nowe obciążenie, z którym od 1 września 2016 r. będą musieli liczyć się przedsiębiorcy działający w obszarze sprzedaży detalicznej.

Kogo dotyczy podatek od sprzedaży detalicznej?

Ustawa dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży towarów (tj. rzeczy ruchomych lub ich części) na rzecz konsumentów, zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak i poza nim.

Ustawa wprowadza jedynie kilka wyłączeń w zakresie towarów, których sprzedaż detaliczna nie będzie opodatkowana (takich jak: paliwa stałe, oleje opałowe, leki czy też środki spożywcze specjalnego przeznaczenia).

Co podlega opodatkowaniu?

Podstawą opodatkowania jest nadwyżka przychodu osiągniętego ze sprzedaży detalicznej w danym miesiącu ponad kwotę 17 mln PLN. Z  Podatek naliczany jest według progresywnej skali tj. 0,8% do kwoty 170 mln PLN podstawy opodatkowania, oraz 1,4% od podstawy opodatkowania, w części przewyższającej kwotę 170 mln PLN.

Odstąpienie od części planowanych rozwiązań

Wbrew zamiarom artykułowanym w toku procesu legislacyjnego, w Ustawie odstąpiono od stosowania podwyższonych stawek od sprzedaży w niedziele i święta. Również pomysł opodatkowania sprzedaży przez Internet nie został ostatecznie wdrożony. Ponadto, w ustawie nie ma mechanizmów sumowania przychodów w celu opodatkowania podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej.

Możliwe reakcje na wprowadzenie nowego podatku

Mając na względzie przyjęty model opodatkowania, należy zaznaczyć że zbliżony jest on do rozwiązań węgierskich, które ostatecznie zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską, co doprowadziło do wycofania się Węgier z wdrożenia analogicznego podatku.

Wprowadzenie podatku budzi nadto poważne wątpliwości w kontekście naruszenia zakazu nakładania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej podatków obrotowych innych niż podatek od towarów i usług, a także może prowadzić do naruszenia przepisów o pomocy publicznej.

W tym kontekście, można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce spotka się z reakcją ze strony Komisji Europejskiej.

W związku z uchwaleniem Ustawy, w naszej ocenie jawi się jako istotne podjęcie działań, zmierzających do przygotowania prowadzonych przedsiębiorstw na nadchodzące zmiany w celu upewnienia się, że wywrą one jak najmniejszy negatywny wpływ na ich rentowność.

Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na obowiązujące regulacje, mające zapobiegać unikaniu opodatkowania, wdrożenie jakichkolwiek działań zmierzających do zmiany modelu prowadzonej działalności, winno zostać poprzedzone dogłębną analizą pod kątem uzasadnienia biznesowego planowanych działań.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie do nowego podatku, zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy SSW

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny SSW

Łukasz Karpiesiuk, Partner, Doradca podatkowy SSW

Pobierz plik

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: