Aktualności
14 grudnia 2017

Trybunał Konstytucyjny uznał, że sam fakt posiadania nieruchomości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie przesądza o wyższej stawce podatku od nieruchomości | TAX Alert


Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. akt SK13/15 sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie przesądza o wyższej stawce podatku od nieruchomości.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że w każdym przypadku należy indywidualnie ocenić, jakie jest faktyczne wykorzystywanie nieruchomości – uzasadnieniem dla wyższej stawki podatku jest bowiem możliwość uzyskiwania przychodów z nieruchomości. Jeśli nieruchomość nie służy działalności gospodarczej, to fakt posiadania jej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie wystarcza, by zastosować wyższą stawkę podatku.

W związku z tym, Trybunał zakwestionował konstytucyjność przepisów art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które traktują nieruchomość jako związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej tylko z tego powodu, że posiadająca ją osoba jest przedsiębiorcą. Wyrok będzie miał istotne znaczenie o wymiarze finansowym dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w takiej sytuacji – stawki podatku w przypadku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej są znacznie wyższe od tych wykorzystywanych dla celów prywatnych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozwala na wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań, w których rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie wykładni przepisów, która została uznana za niekonstytucyjną. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego powinien zostać złożony w terminie miesiąca, a wniosek o wznowienie postępowania sądowego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Zapraszamy do kontaktu, jeżeli mieliby Państwo pytania co do wpływu wyroku Trybunału Konstytucyjnego na opodatkowanie posiadanych przez Państwa nieruchomości.

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca podatkowy
Tomasz Wickel – Partner, Radca Prawny, Doradca podatkowy
Marcin Muchowski – Senior Associate, Doradca podatkowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: