Aktualności
24 października 2018

Sejm uchwalił nowy „podatek” dla najbogatszych


We wtorek wieczorem Sejm uchwalił bez poprawek Ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma być przede wszystkim część składki na Fundusz Pracy oraz tzw. danina solidarnościowa, która ma zostać wpisana do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Danina solidarnościowa będzie nakładana na osoby fizyczne w wysokości 4 % nadwyżki ponad 1 000 000 zł sumy dochodów za rok podatkowy (po ich pomniejszeniu o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne). Bez względu na nomenklaturę, w praktyce oznacza to wprowadzenie kolejnej, 23% stawki PIT dla dochodów powyżej 1 000 000 zł.

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej będą stanowiły zarówno dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak również dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% liniową stawką PIT, dochody kapitałowe oraz dochody zagranicznych spółek kontrolowanych CFC.

Środki z daniny solidarnościowej mają być przekazywane do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: