SSW w mediach
28 sierpnia 2018

„Rząd szykuje rewolucję w moto-podatkach” - artykuł z komentarzem Łukasza Karpiesiuka na portalu SAMAR Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego


Pośród wielu zmian, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Finansów w ustawach o PIT i CIT oraz Ordynacji podatkowej (link), pojawiają się szczegóły dotyczące zapowiadanych jeszcze w czerwcu zmian opodatkowania użytkowania samochodów osobowych w firmie. Planowo zmiany te mają obowiązywać już od stycznia 2019 r. i wprowadzają szereg nowych zasad:

– podniesienie limitu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodów osobowych stanowiących koszt uzyskania przychodów z obecnych 20 tys. euro do 150 tys. złotych dla samochodów o napędzie spalinowym i stosowanie tej samej podniesionej kwoty dla aut z napędem elektrycznym (dotychczas było to 30 tys. euro).

– obniżenie ze 100 do 50 proc.  możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wszystkich kosztów związanych z nabyciem i eksploatacją samochodu używanego w firmie zarówno do celów służbowych jak prywatnych (w grę wchodzą m.in. raty leasingowe, ubezpieczenie, koszty serwisowe, koszty paliwa itp.). Rozwiązanie to dostosowuje system podatkowy dotyczący podatku dochodowego w Polsce do zasad nakreślonych w ustawie o VAT z 2014 r. które mówią, że tylko samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, co potwierdzone jest szczegółową ewidencją ich przebiegu, mają co zasady prawo skorzystać z 100 proc. odliczenia VAT-u.

– zmiana zasady zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z używaniem w działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Zamiast wykorzystywanej dotychczas ewidencji przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówki, proponuje się uproszczony sposób kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność przedsiębiorcy.

– przepisy przejściowe, które wydają się być bardzo kontrowersyjne – mają mieć one zastosowanie do umów leasingu, najmu czy dzierżawy zawartych po 31 grudnia 2018 r. W przypadku umów zawartych przed tą datą, obowiązywać będą dotychczasowe zasady, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. Jeśli umowa zostanie zawarta lub zmieniona po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw to nowe zasady będą mieć do niej zastosowanie od 1 stycznia 2019 r. Przepis przejściowy poddaje nowym ograniczeniom również umowy leasingu i najmu zawarte przed wejściem w życie ustawy, począwszy od 2021 r. Co więcej, jeśli przedsiębiorca chciałby np. skrócić umowę leasingu, by nie wpaść po tym terminie w ograniczenia zaliczania rat do kosztów uzyskania przychodu, to musi to zrobić przed opublikowaniem uchwalonej ustawy. Do umów zmienionych między opublikowaniem ustawy a jej wejściem w życie, nowe zasady (a więc i ograniczenia) będą stosowane już od 2019 roku. Jest to bezprecedensowe niezastosowanie się ustawodawcy do zasady ochrony praw nabytych – twierdzi Łukasz Karpiesiuk.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem, uwzględniającym komentarze ekspertów, wyjaśniającym bardziej szczegółowo wyżej opisane zmiany.

Jeśli już na tym etapie są Państwo zainteresowani omówieniem potencjalnych skutków wprowadzenia proponowanych zmian, zapraszamy do kontaktu.

LINK do artykułu z komentarzami ekspertów

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: