Aktualności
28 listopada 2017

Rozszerzenie zakresu opodatkowania funduszy inwestycyjnych od 1 stycznia 2018 r. - opodatkowanie dochodów z nieruchomości | SSW TAX Alert


Po istotnym ograniczeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. zwolnienia z podatku dochodowego dla funduszy inwestycyjnych, również od nowego roku planowane jest wprowadzenie przez ustawodawcę regulacji rozszerzających zakres opodatkowania takich funduszy.
Z dniem 1 stycznia 2018 r., katalog dochodów uzyskiwanych przez fundusze podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym ma zostać rozszerzony o dochody uzyskiwane z nieruchomości komercyjnych sklasyfikowanych wg. Klasyfikacji Środków Trwałych jako budynki biurowe lub handlowo-usługowe (centra handlowe, domy towarowy, samodzielne sklepiki i butiki, lub pozostałe budynki handlowo-usługowe), jeżeli ich wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Nowe regulacje są dość lakoniczne, ale należy założyć, że intencją ustawodawcy jest objęcie opodatkowaniem wszelkich dochodów generowanych przez tego rodzaju nieruchomości posiadane przez fundusze (tj. zarówno dochody z tytułu rozliczeń z najemcami jak i uzyskiwane w przypadku sprzedaży).

Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem jak przygotować się do nowych regulacji, aby ograniczyć ich wpływ na przyjęty model biznesowy, prosimy o kontakt.

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel – Partner, Radca prawny

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: