Aktualności
23 maja 2022

Polski Ład a rozbudowa zakładu w Polskiej Strefie Inwestycji: Nowy przepis nie uchyla starej interpretacji ogólnej


Dla naszego klienta uzyskaliśmy dzisiaj przełomowe postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej sprzed Polskiego Ładu do inwestycji brownfield w PSI po Polskim Ładzie.

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 zmiana przepisu ustawy o CIT dotycząca zakresu zwolnienia przy inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu rodziła obawy o to, czy przy objęciu decyzją o wsparciu rozbudowy istniejącego zakładu podatnik ma prawo do zwolnienia od całości dochodu, czy tylko od dochodu z nowych środków trwałych.

W uzyskanym przez nas postanowieniu dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji indywidualnej wskazując, że nadal ma zastosowanie interpretacja ogólna z 25 października 2019 r., nr DD5.8201.10.2019 wydana przed wejściem w życie Polskiego Ładu. Organ wskazał, że

Przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe odpowiada więc zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej, wydanej w takim samym stanie prawnym”. 

Zmianę wprowadzoną Polskim Ładem określił natomiast mianem „doprecyzowującej”.

Powyższe oznacza, że pomimo wskazania w nowym przepisie, że zwolnienie ma zastosowanie do dochodu z działalności osiągniętego z realizacji nowej inwestycji, to nadal w sytuacji, gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania) (jak stwierdza interpretacja ogólna), dochód podlegający zwolnieniu ustala się z uwzględnieniem istniejącego przed wydaniem decyzji o wsparciu majątku.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Łukasz Karpiesiuk

  Łukasz Karpiesiuk

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Wojciech Szaruch

  Wojciech Szaruch

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej