Aktualności
18 września 2018

Ostatnie dni na przygotowanie sprawozdań finansowych w tradycyjny sposób


Trwająca od pewnego czasu informatyzacja postępowań przed sądami rejestrowymi w najbliższym czasie wejdzie w kolejny etap. 30 września 2018 r. to ostatni dzień na ręczne podpisywanie przygotowanych w papierowej formie sprawozdań finansowych. To również ostatni dzień na złożenie skanów takich sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe będzie można przygotowywać wyłącznie w formie elektronicznej. Tradycyjna forma „papierowa” przejdzie do historii. Oznacza to również, że co do zasady od 1 października 2018 r. wszyscy członkowie zarządu spółek, a także ich główni księgowi, będą musieli posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, ponieważ posiadanie takich elektronicznych podpisów będzie niezbędne do podpisania przygotowanego w formie elektronicznej sprawozdania finansowego.

Jest to znacząca zmiana w porównaniu do obecnej sytuacji, ponieważ obecnie dla złożenia w KRS sprawozdania finansowego wystarczy, że tylko jeden członek zarządu z numerem PESEL ujawnionym w KRS posiada kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Spółki, które przygotowały już sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017, ale jeszcze nie złożyły takich sprawozdań finansowych do KRS – muszą się pospieszyć. Po 30 września 2018 r., sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 będzie trzeba przygotować ponownie, tym razem w formie elektronicznej. Ponadto, składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej do KRS może napotkać nowe, nieprzewidziane przeszkody.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: