Aktualności
13 listopada 2017

Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne | SSW Tax Alert


Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. zmieniającą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2018 r. ograniczona zostanie  możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na nabycie szeroko pojętych usług niematerialnych.

Dotyczy to usług nabywanych od podmiotów powiązanych oraz podmiotów z siedzibą w tzw. rajach podatkowych. Ograniczenie dotyczyć będzie:

  • usług doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania  danych,  ubezpieczeń,  gwarancji  i  poręczeń  oraz  świadczeń o podobnym charakterze;
  • wydatków na korzystanie lub prawo korzystania z autorskich i pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej i know-how;
  • kosztów przeniesienia niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielone przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Limit kosztów nieobjętych ograniczeniami ustalono na poziomie 3 mln zł. Wydatki przewyższające tę kwotę będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych w wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym 5% specyficznie zdefiniowanego podatkowego wskaźnika EBITDA. Ograniczenia nie będą miały zastosowania m.in. w przypadku posiadania przez podatnika decyzji w sprawie uznania prawidłowości wyboru i ustalania ceny transakcyjnej (APA).

Wprowadzenie powyższych regulacji spowoduje ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na tzw. usługi niematerialne, które w świetle obecnych regulacji nie są w żaden sposób limitowane, poza koniecznością spełniania ogólnych warunków dla kosztów podatkowych.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani bardziej szczegółowym omówieniem przedstawionych zmian i ich wpływem na prowadzoną przez Państwa działalność, prosimy o kontakt.

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel – Partner, Radca prawny

 

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: