Wydarzenia
18 września 2018

Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego względem Prezesa URE


Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a Urzędem Regulacji Energetyki jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Bez zatwierdzania taryf, koncesji i innych procedur po stronie regulatora zgodnie z prawem energetycznym, funkcjonowanie przedsiębiorstwa energetycznego może być znacznie utrudnione a wręcz niemożliwe.

Dodatkowo w przypadku przeprowadzenia kontroli i w jej wyniku niedopełnienia
obowiązków przez firmę energetyczną URE ma prawo do nałożenia kary finansowej bądź wstrzymania działalności firmy.

Podczas wydarzenia Ekspert SSW Pragmatic Solutions, Grzegorz Pizoń, przedstawi:

  • wymianę informacji między urzędami i podział obowiązków – jaki zakres kompetencji dotyczy URE, a jakie decyzje rozpatruje UOKiK,
  • monitorowanie przedsiębiorstw energetycznych w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz warunków wynikających z taryf,
  • przykłady spraw wykraczających poza zakres kompetencji regulatora.

Więcej o wydarzeniu na stronie MMC Polska – link.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: